Интернет реклама – 180% ръст на посещенията на Вашият уеб сайт, само за един месец!*

Да, това е факт! Резултата е постигнат само след един месец Google Adwords рекламна кампания за наш клиент, чието име не ни е позволено да разкриваме.

Задачата ни при провеждането на рекламната кампания бе да напомним за веригата магазини, която клиента притежава и за многообразието от продукти, които клиентите могат да закупят.

За да достигнем до добри резултати от кампанията изготвихме дългосрочен маркетингов план, за реализиране на кампания по полуляризиране на веригата магазини и продукти.

Кампанията стартира с Google Adwords, където след първият месец отчетохме 180% ръст на посещенията на уеб сайта на клиента, срещу минимален бюджет.

Преди предприемането на интернет кампанията ни клиента разчиташе на разпространението на печатни брошури, резултата от което е трудно да се отчете, поради липсата на явна статистика.

С Google Adwords клиента ни разбира предимствата от интернет рекламната кампания, като отчитане на сигурни резултати и статистика за всеки клик.

В случай че вие търсите вашият начин за реклама и популяризиране на вашата марка или продукт, задължително трябва да вземете под внимание предимствата на Google Adwords, като:

* Сами (или съвместно с нашият екип) определяте бюджет за кампанията, няма задължителни изисквания за минимален бюджет
* Включваме неограничен брой ключови думи, по които ще се визуализира вашето рекламно съобщение.
* Формираме няколко рекламни съобщения с които адресираме различни потребители в Google според продукта или услугата, която търсят. Така вашето съобщение попада точно в таргет аудиторията
* Заплащате на клик, а не на импресии, както е при банер кампанийте. Направеният от вас разход е за постигнат резултат, а именно за реализирано посещение на вашият уеб сайт!
* Редактираме по всяко време и коригираме, изтриваме или добавяме ключови думи и рекламни съобщения
* Подробна статистика за броя на реализирани кликове, най-често търсена ключова дума, успеваемост на кампанията, CTR (click-trough rating) и др.

Потърсете търговският ни екип за да изготвим съвместно Вашата успешна рекламна Google Adwords кампания.

* Резултатите от Google Adwords кампания зависят от няколко различни показателя, като бюджет, подбор на ключови думи, съобщения и обект на рекламната кампания.