Вашата корпоративна идентичност

Изработката на корпоративна идентичност на Вашата компания играе значителна роля в представянето Ви, както пред вашата аудитория, така и пред служителите ви, конкуренти и партньори.

Вашата идентичност пресъздава вашата философия, ценности и амбиции.

Често срещаме примери за компании, които комуникират пред своята аудитория неясна идентичност. Например визитки и други печатни материали са с един тип оформление, лого и цветова гама, уеб сайт с друга, а униформи или служебни автомобили с трета. това поражда объркване в потребителите и невъзможност да се пресъздаде ясна асоциация със сферата на дейност на компанията, услуги и продукти, които тя предлага.

Корпоративната идентичност включва в себе си няколко основни елемента:

Корпоративен дизайн

* Цветова гама – основните цветове в които ще се разработи корпоративната идентичност

* Лого знак и различните начини по който той ще се визуализира в различните носители (уеб, печатни материали, продукти и други). Лого знака е изключително важен за „разпознаваемостта“ на компанията ви от потребителите.

* Униформи, брандиране на автомобили, фирмени табели и други носители, които ще отразяват фирмената идентичност

* При изграждането на корпоративният дизайн се създава така нареченият Branding book, в който се залагат стандартите на визуализиране на вашата идентичност върху различните носители и канали.

Корпоративна комуникация

* Реклама – извън графичното оформление на рекламата, която трябва да отговаря да стила на корпоративния дизайн, то в корпоративната комуникация се залагат и основни принципи, които се следват в рекламните съобщения излъчвани към аудиторията, предимства, които са като запазена марка за компанията Ви, слоган и други.

* PR – без значение, дали ще го разберете, като Press Release или Public comunication – това също са част от корпоративната комуникация. Съобщенията и информацията, която представяте, каналите, които използвате за разпространение играят голяма роля за поднасянето на информацията по правилният начин към аудиторията, към която сте се насочили.

Корпоративно поведение

Чували ли сте за случай в САЩ, при който служител на Pepsi е сниман да пие Coca Cola? Да, при такива компании, това е от критично важно – ценностите на компанията, на служителите, моралните и социални норми, които следвате и представяте публично имат важно значение за идентичността на Вашата компания.

Това са основните елементи, които се следват при изработката на цялостната Ви корпоративна идентичност, на база на които Вие пресъздавате философията на Вашата компания, ценности и насоченост.

Потърсете ни за да създадем съвместно успешното Ви представяне по правилният начин.