Native мобилно приложение или responsive web дизайн – кога да ги използваме?

Във времена на постоянна технологична еволюция, когато мобилните устройства са част от постоянно присъстващите вещите на всеки активен човек, наличието на стратегия за „достигане“ и „облъчване“ на тази огромна аудитория е ключово за бизнеса.

Според данни на eMarketer през 2015 г. интернет потребителят използва своя smartphone, таблет или друго мобилно устройство в повече от 50% от прекараното време в интернет.

Как да решим от кой подход имаме нужда, за да достигнем до тези потребители – мобилен сайт с resonsive дизайн или native приложение?

Най-общо можем да кажем, че изборът зависи от това какви са целите. Мобилният сайт може да достигне до аудиторията с по-малък бюджет, но потребителят е „ангажиран“ и получава повече възможности чрез native приложението.

Мобилен уеб сайт – съдържанието и функционалностите се адаптират спрямо размера на екрана и възможностите на браузера на мобилното устройство. Постигането на по-добра интеракция с потребителя е възможно посредством JavaScript, HTML5 и API-то на браузера. Реализирания проект с използване на тези технологии много често се бърка с мобилно приложение, а реално, всяко нещо, работещо в браузера на устройството е уеб сайт.

Мобилно приложение – това е специално разработен код за конкретна мобилна платформа (iOS, Android, Windows). Обикновено кода на приложението комуникира на по-високо ниво с хардуера на устройството, компилира се и интегрира системните библиотеки, поради, което и се нарича native. Самото приложение се изпълнява директно от операционната система. В този случай е възможно да извлечем повече възможности за взаимодействие с потребителя, като използваме вградения в устройството хардуер – камера, GPS, микрофон и т.н.

Съществува и трети „хибриден“ вариант на мобилно приложение, който най-общо казано интегрира уеб браузър. В този случай една част от приложението може да използва хардуера на устройството, а друга да извлича съдържанието през web компонента. Това е полезно, когато променяме съдържанието често, защото избягваме обновяването на версията на приложението.

В следващите редове обръщаме внимание на няколко ключови аспекта:

Интерфейс

Това е един от аспектите, от които зависи най-много потребителското „изживяване“. Мобилното приложение е тясно свързано с платформата и интерфейса е познат на потребителите, интуитивен, реагира според очакванията и създава усещане за сигурност. От друга страна, мобилния уеб сайт с добре написан код може да достигне доста високи нива на интеракция с потребителя, особено във времена, когато браузърите разширяват възможностите си все повече.

Бързодействие

Мобилните уеб сайтове все още стоят доста по-ниско в класациите от гледна точка на производителност, като това донякъде може да се компенсира с прилагане на оптимизиран уеб код. Въпреки това, приложенията все още се радват на по-добра скорост, но трябва да се внимава с прекомерното използване на анимации.

Интеграция с платформата

В този аспект приложението е далеч пред уеб сайта. Приложението има потенциал за съществено повече възможности за достъп до хардуера, което означава и по-пълноценно „преживяване“ на потребителя. Споменатия по-горе „хибриден“ вариант би бил перфектния избор, когато търсим взаимодействие с хардуера на устройството, заедно с динамично, често обновяващо се съдържание. Новите версии на мобилните браузери скъсяват разликата до възможностите за комуникация на приложенията, чрез API-та, но все още разликата е осезаема.

Наличие на интернет

Мобилният уеб сайт изисква връзка с интернет, докато при приложението данните могат да се съхраняват в устройството и не е задължително ако не е необходимо,.

Фрагментация

За изпълнението на проекта като приложение за отделните мобилни платформи е необходимо раздробяване на задачите за всяка конкретна операционна система, поради различния код и стандартите за интерфейс, които са различни при iOS, Android и Windows. При наличието и на множество размери на екраните, ситуацията придобива още по-големи мащаби и реално. В този случай responsive уеб сайта има огромно предимство, защото не зависи толкова от платформата и се адаптира към размера на екрана на потребителското устройство.

Ресурси

Въвличането на специалисти в разработката на проекта се отразява пропорционално на бюджета. За разработката на мобилни приложения за различните платформи се използват отделни разработчици, които обикновено струват повече, отколкото уеб разработчиците. Ако вече имате уеб сайт и тепърва искате да покриете мобилната аудитория чрез мобилен (responsive) уеб сайт, почти винаги се налага пренаписване на голяма или цялата част на уеб сайта, докато мобилното приложение може да комуникира с вече разработена уеб платформа, посредством API, което също бива разработено допълнително, ако липсва.

Публикуване

Приложения за AppStore и Windows Store задължително минават процес на одобрение, а е необходимо и издателя да заплаща годишен абонамент, за да може да публикува в двата мобилни пазара. При нова версия също минава време преди да бъде отразена за потребителите. При Google Play засега всеки потребител може да публикува приложения, които се появяват веднага.
От друга страна уеб сайта е на разположение веднага и е необходимо единствено да се отвори браузера и въведе URL адреса (което понякога може и да не толкова удобно и бързо).

Изводи

Както се оказва, нито един от методите не може да наклони везните в едната или другата посока еднозначно. Всеки има както предимства, така и недостатъци. Третия, „хибриден“ вариант може би би взел най-доброто от възможностите на native приложенията и мобилните уеб сайтове и така да реши доста проблеми. Всеки проект трябва да се разглежда индивидуално и да се вземе решение за конкретния случай и специфичните нужди.

От гледна точка на спестяване на средства най-предпочитан е варианта с уеб програмиране на responsive сайт или отделна мобилна версия. Основното – избягва се скъпото изпълнение на няколко отделни проекта за различните платформи.

Ако проекта изисква онлайн работа – потребителите да взаимодействат с база данни и да виждат актуално съдържание – разбира се, трябва да се започне от основата – уеб сайта, като той да бъде responsive – така обхващаме desktop и мобилни потребители едновременно. Ако предлагаме по-специфична услуга, можем да я отделим в мобилно приложение, което да даде още по-добро „преживяване“ на клиентите.

Ако проектът предполага активно, често използване от потребителите, разработката на мобилно приложение би предоставила по-естествен за самият потребител интерфейс. Използване в условия на ограничена свързаност към интернет също би бил фактор при избора на подход за реализация чрез приложение. Например за реализация на платформи за търговия в реално време, игри и други подобни приложения, където се изисква висока производителност и сложен потребителски интерфейс типично се реализират чрез приложения за native средата на платформата.