Android Developers | UX

Андроид за разработчициНе отдавна бе стартиран онлайн портала  Android Developers – мястото на което всеки разработчик на Android приложения може да научи възможностите на системата, правила, дизайн насоки за прилагане на блокове, модели и шаблони съобразени със световните стандарти за Android потребителски интерфейс, без значение дали разработвате приложение за телефони или таблети.

Уеб сайта е изключително полезен, тъй като представя по изключително ясен и приятен начин правила, изисквания и възможности на системата, от които всички разработчици без значение дали тепърва се учат или вече имат опит, могат да почерпят полезна информация.

Идеята е да се въведат ясни стандарти при разработката на приложения, до степен до която са пояснени дори размерите на иконите предназначени за различни екрани от приложението, както и описание, съвети и пояснения за новостите в Android 4.0 SDK Ice Cream Sandwich, изграден на базата на Honeycomb.

Екзисто има съществен опит в разработката на мобилни приложения за Android платформа и след прегледа на новите възможности в системата, намираме някой елементи като особено интересни и полезни. Представяме Ви новостите в Android 4.0 SDK Ice Cream Sandwich, които смятаме за изключителни:

Social API

Накратко казано опцията предоставя възможност на приложението да съхранява и споделя контакти и съдържание с потребителите. Това включва последни действия, снимки, имейли и текст. Приложения и социални мрежи могат да бъдат интегриране с разрешението на потребителите с което се представя достъп до профилни данни на например Twitter или Facebook, които се представят в различните приложения.

 Calendar API

Предоставя възможност на разработчиците лесно да добавят услуги свързани с календар и график в техните приложения.Това позволява на потребителите да управляват своите управление на събития, срещи, напомняния и други, които като цяло наподобяват опцията достъпна в iOS 5 „Reminders“ макар че излъчването в Андроид наподобява повече на календар.

NFC

Така наречената Near Field Communicationеs e технология базирана на безжична свързаност в радиус на 4 см или по-малко разстояние за връзка между различни Андроид устройства, която позволява на потребителите да заплащат  за продукти и услуги само с едно докосване на устройството си.

Android Beam работи на същата основа и предоставя достъп до нов метод за комуникация между устройства в близост от няколко сантиметра и развитие на приложения свързани с наличие на други устройства в непосредствена близост без физически свързаност помежду им. Това е изключително полезно за онези потребители, които често обменят информация помежду си – колеги, партньори или клиенти по време на среща и други.

Accessibility API

Може би първият съществен и успешен опит за прилагане на решения за достъпност в мобилни устройства управлявани чрез допир. Пример за това е възможността да се селектира текст или да се скролира страницата нагоре / надолу.

Bluetooth Health Device Profile (HDP)

С тази опция сега разработчиците могат да изграждат мощни медицински Bluetooth базирани приложения комуникиращи безжично с други устройства, сензори в болници, фитнес центрове, домове и други.
Тези приложения ще събират и управляват данните от HDP устройства и разпращат до други медицински приложения, като например архив с данни, услуги за анализиране на медицинска история и резултати и други.

VPN client API

Предоставя възможност на разработчиците да интегрират решения в собствените си приложения, които използват виртуални частни мрежи.
С позволението на потребителите приложенията конфигурират адреси и правила за маршрутизиране, обслужване на входящите и изходящи пакети и установяване на сигурни тунели до отдалечен сървър.

Макар да наблегнахме на новите технологични възможности на системата, не трябва да се пренабрегва и представената информация за оформление и дизайн на приложенията, което в крайна сметка също много допринася за успеха на едно мобилно приложение.