Български уеб сайт за групово финансиране

Всеки който следи проектите в портфолиото ни знае, че активно сме ангажирани, а и вече тясно специализирани в предлагането на една нова услуга – онлайн платформа за групово финансиране.

След като разработихме няколко проекта на тази тема, предназначени за английския, португалския и холандския пазар, активно работим и върху платформа, която съвсем скоро ще стартираме за българският пазар.

Vzaimno.bg е уеб сайт за групово финансиране, в който хората с добри идеи и проекти се срещат с хората с финансови възможности.

Едно от най-големите предимства на този тип платформи е възможността на потребителите да намерят реализация на своите проекти, без да е необходимо да се борят с високите изисквания на банките за отпускане на кредити преценяйки идеята ви, като недостатъчно добра или непечеливша.

Публикувайки Вашият проект на платформата за групово финансиране (crowdfunding) избягвате големите лихвени проценти и давате шанс на други хора с различно и иновативно мислене да повярват във вас и вашият проект, като го подкрeпят с инвестиция в него.

Ползите за инвеститорите са различни според желанието на носителя на идеята – възможно е да е просто символична награда от благодарност за жеста, а е възможно и като инвеститор да получите дял от проекта, в зависимост от размера на инвестицията ви.

Това е друг характерен елемент за платформите за групово финансиране – всеки може да участва в проект с каквато сума прецени, няма установени минимални и максимални ограничения в размера на инвестицията.

Проекта, който скоро ще стартираме за българските потребители вече набира проекти, затова ако имате добра идея за чиято реализация търсите финансиране – потърсете ни и бъдете от първите успешни проекти, които да намерят място на уеб сайта, като успешно финансирани!