BlackBerry 10 Mini Jam в София

Днес в София се проведе първото по рода си събитие BlackBerry 10 Mini Jam, което има за цел да запознае професионалните разработчици на мобилни приложения с актуалните тенденции и възможности, които предоставя платформата BlackBerry 10.

Екипът на Екзисто, като активен разработчик на мобилни приложения за iOS, Android и BlackBerry, бе сред ограничения брой присъстващи на събитието в Betahaus | Sofia и се запозна в детайли с възможностите, които представя операционната система, като архитектура – Qt Cascades, Android Runtime, HTML 5 Webworks и др.

Всички присъстващи имаха достъп и за разговор с лекторите, които проявиха изключително индивидуално отношение към всеки, който имаше желание да отправи въпроси извън сесиите.

Екипът ни за пореден път се убеди в това, че BB10 платформата е изключително гъвкава и иновативна, и предоставя разнообразни възможности за разработчици с опит с други мобилни платформи.

Интереса към тази уникална по рода си платформа бе допълнително мотивиран с наградите, които бяха предоставяни от организаторите на събитието за най-активните участници, които споделят съдържание от събитието онлайн. Екипа ни бе възнаграден за усилията си в тази насока с таблет BlackBerry PlayBook 3G.