Мобилна търговия – тенденции

Мобилната търговия (mobile commerce както сме свикнали да я срещаме) все по-активно присъства в маркетинговите и търговски стратегии на компаниите, като нейният ръст уверено набира дял в общият обем на продажбите.

Най-общо мобилната търговия е реализацията на продажби посредством мобилни устройства, като iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows mobile.

Мобилната търговия представя сегмент от потребителите, които използват мобилните си устройства в движение или в свободното си време, по-време на срещи за да направят покупки или резервации за стоки и услуги.

В чисто маркетингов аспект мобилните устройства много често са средата в която потребителят може да научи повече за продукта или услугата, неговият интерес и внимание да бъде ангажиран и насочен като самата реализация и продажба да се осъществи онлайн посредством десктоп интернет броузър или на място в търговският обект на търговеца.

Според проучване на Forrester Research Inc., касаещо продажба на стоки, различни от  електронно съдържание, продажбите реализирани през мобилни устройства ще нарастнат значително от 3 милиарда USD през 2010 година, до 31 милиарда USD през 2016 година. Продажбите през мобилни устройства възлизат на 1 % спрямо общият брой продажби от електронна търговия, като очакванията са през 2016 година те да достигнат 7%.

При изработката на мобилна версия на електронен магазин или уеб сайт, доближавате вашите продукти и услуги  до всички потребители, които използват интернет през мобилните си устройства. Според данни на българските мобилни оператори в България в края на 2010 година броят на тези потребители са около 230 000 души, и нараства с бързи темпове.

Потърсете ни за изработка на Вашата мобилна версия на уеб сайт за да достигнете успешно до повече клиенти и генерирате повече продажби.